Tel: 504 040 570 Tel: 512 007 337

Zwroty

Odstąpienie od umowy zgodnie z pkt 7.1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie w terminie 14 dni. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia (Formularz Zwrotu Towaru) dostarczonego przy dostawie Towaru wraz z rachunkiem/ fakturą VAT .Termin 14-dniowy dotyczący prawa odstąpienia od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Towar do IN-TRAX, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.

Zwracane Towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
IN-TRAX dokonuje zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Konsumenta wskazany w Formularzu odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

Konsument odstępujący od umowy powinien zwrócić Towar na poniższy adres:


F.H.U. IN-TRAX Roman Jobda
Całowanie 20
05-480 Karczew

Sklep internetowy na platformie
SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie